Протестите срешу новите правила за паркиране в София продължават

TV Evropa