VBox7 logo

Психологически симптоми: Панически атаки

30 10.10.2018 Инфо

Психологически симптоми: Панически атаки
- Паническата атака е:
А) Ново конкретно събитие в живота на страдащият, което остава незабелязано от него, предизвикващо силна емоция на несъгласие, отвращение и непоносимост.
Б) Неуспявайки да свърже емоцията с конкретно събитие страдащият се паникьосва, страхува и отчайва като губи яснота за какво се случва с него въобще.
В) Докато конкретното неизняснено събитие в живота на страдащият продължава, така продължават и неговите "атаки".
Г) Посещението на психиатър/психолог понякога имат обратен ефект тъй като психиатричният наръчник DSM-V не дава ясен отговор на етикета "паническа атака", който дава на страдащият.
Д) Психиатричните медикаменти, идеално, "притъпяват" емоциите, така осигурявайки спокойствие за размисъл и намиране на конкретното събитие, което предизвиква "паническата атака"
Е) Намирането на конкретното събитие, което се случва всеки ден в живота на страдащият и неговото изясняване водят до преодоляване на "паническите атаки"
Ж) Ако конкретната причина не се намери в определен срок, страдащият често започва да третира всичко в живота си, което му носи страх, уплах, неприятни усещания и т.н. като "развитие на състоянието му".