Около 100 пилотни кита и делфина са загинали при засядане в Нова Зеландия

TV Evropa