Да се порадваме на хубавата гледка

29.08.2015 в подножието на Рила

tnx