Защо ставаме по-ниски с течение на времето?

Защо ставаме по-ниски с течение на времето?

diva_woman