Евросъюзът направи първите плащания по плана за възстановяване от пандемията

TV Evropa