Проливни дъждове причиниха наводнения в Северна Каролина

Придошли водни маси, причинени от поройни дъждове, затвориха пътища и наводниха къщи в ниско разположените райони на област Катаба в Северна Каролина. Местните власти обявиха извънредно положение заради наводненията.

TV Evropa