Връчването на моя личен герб на Обшо Събрание на БХВО (Българско хералдическо и вексилоложко общество) на 31 октомври 2009 година.

ale_pz