Е, няма такива приятели. Затова имаме такива консултанти.

easy_credit_1