VBox7 logo

Очаквайте в "Четвърта инстанция" на 17.09

6 11.09.2017 Инфо

В ПРЕДАВАНЕ “ЧЕТВЪРТА ИНСТАНЦИЯ”
Излъчва се по Канал 3, всяка неделя от 16ч с повторение събота в 16ч

Продуцент и автор: Пламен Митев
Водещи: Пламен Митев, Антония Петрова
Медиатори: Албена Комитова и Севдалина Александрова

СЛОГЪН: "Победата е там където има съгласие"

“Четвърта инстанция” показва реални хора и техните истории от практиката на медиаторите Албена Комитова и Севдалина Александрова, които ще посредничат в рещаването на конфликта между две спорещи страни в студиото на предаването.

Казусите, които разглеждаме са семейни, имотни, наследствени, търговски или договорни отношения. По предварително съгласие на двете страни се пристъпва разрешаване на проблема като целта е извеждането му до положителен резултат за двамата. Разговорът се води интимно с медиаторите.

Популярни личности /общественици/ с ясно изразена гражданска позиция от всяка сфера на обществения живот на България коментират целият процес на трансформацията, през която преминава всеки участник до взимането на определено решение, което е удовлетворяващо за двете страни. Коментаторите бсъждат през призмата на собствения си опит и изказват мнения за предполагаемата развръзка по случая.

Страст, емоция и трансформация очакват нашите реални герои във всеки брой. Житейските истории в предаването, ще показват, докосват и достигат до зрителя по неподправен начин, давайки пример, за това че всеки може да разреши своя проблем, без да стига до съдебна зала.

В някои от предаванията присъства “закона” в лицето на авторитетни адвокати, които излагат своята позиция по случая като коментират, какви биха били последствията, когато двете страни не се разберат чрез метода на медиация и е необходимо закона да се намеси. Така адвоката “накланя везните” в едната или другата посока и помага на спорещите да вземат своето решение.

"Четвърта инстанция" е предаване с обществена значимост, тъй като показва един алтернативен - легитимен метод за решаване на спорове извън съдебна зала. Изключително по рода си предаване, което показва случаи, в които спорещите могат да стигнат до споразумение чрез медиация.

С уважение:
Вкип “Четвърта инстанция"