Н Р Б - С С С Р ! Вечна дружба !

Кадри от посрещането на Генералния секретар на КПСС Л.И. Брежнев в София през 1973 г.и манифестация

minalonezabravimo