Парламентът одобри бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване за 2021 г.

TV Evropa