Притеснени за финалните изпити, френските гимназисти се завърнаха в училищата

TV Evropa