След консултации: Учениците от 7, 8 и 12 клас най-вероятно ще се върнат в клас от 4 февруари

TV Evropa