ЕПИЗОД - 08."Моите песни" (от албума "Българският Бог" - 2002)

ЕПИЗОД - 08."Моите песни" (от албума "Българският Бог" - 2002)

музика: Симеон Христов
текст: Иван Вазов

"И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но моите песни все ще се четат.

И много имена и лесна слава
годините без жал ще изметат.
Ще ги покрие плесенна забрава,
но моите песни все ще се четат ..."

epizod89