Лтчик-космонавт Герой Советского Союза Игорь Петрович Волк Мы никогда в космосе не были

https://stamat.org/
Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза И́горь Петро́вич Волк - Мы никогда в космосе не были - Плоската Земя - СТАМАТ По същият начин както Бъз Олдрин си призна в едно интервю, че никой не е летял в Космоса, така и Волк 3 години преди да умре се разкайва за лъжите, които е разпространявал, че е "Съюзът" е бил там!

sthamanuviro