Иво Инджов: За успешна кампания позитивните и негативни послания трябва да са в баланс

TV Evropa