155 милиона са гладувалите по света през изминалата година

TV Evropa