Може ли Триморието да бъде основа за български политически проект?

По тел.: Валентин Радомирски - сбивш посланик в Румъния

tvevropa_publicistika