Европейският съюз затяга мерките за пътуване в Европа

TV Evropa