Бихте ли направили това за 1 000 000 $

Бихте ли направили това за 1 000 000 $

do0m91