VBox7 logo

Margot Robbie in - The Big Short

Truth is like Poetry - Most people Fucking hate poetry

The Big Short
Марго Роби ще ви го обясни от ваната си .
Просто казано,импотечните книжа са били
много доходонодни за големите банки.
Генерирали са милиарди от таксите
за продажба на всеки от книжата.
Но годните за продажба импотеки превършили.
Не са много хората, които могат да си позволят да купят дом.
Затова банките започнали да търгуват с все по-рискови импотеки....
Благодаря, Хендрик!
Само така са можели да генерират печалби.
Тези високорискови импотеки са наречени субпрайм.
За това винаги свръзвайте "субпрайм" с проблеми.
И нашия приятел Майкъл Бъри разбра, че облигаците с уж 65% възвръщаемост са пълна измама.
И сега ще им подбие цената ...
Схванахте ли ? Добре .
Now Fuck Off

The Big Short scene - Margot Robbie explains finance terms                                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=JiGu1tiPMIw                                                                                                                                                                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=anSPG0TPf84