Изложба в лондонска галерия представя творби в добавена реалност

TV Evropa