Гредата в началото на мача Мгу-нбу

А как започна всичко...

scandalo