Кичка Бодурова - Помниш ли, море 2010

Записа е от концерт-спектакъла "Това съм аз", който се проведе на 29 ноември 2010г. в зала 1 на НДК

kichkabodurova