Добро утро, българи!- Димитър Аврамов- Прогнозна карта за Европа през 2035. Тв Alfa Атака 20.06.2014

www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

porq