Не отлитай, моя младост

Изп. Володя Стоянов
От албума - Без любов не се живее - 2008 г.

minzuhar73