Ще повишат ли качеството на услугите предвидените съкращения в държавната администрация

Твоят ден