2. Йордан Йорданов - политически аспекти на историята

Йордан Йорданов - политически аспекти на историята.

29.11.2009 в гр. Варна
НМО АТАКА Варна
организира историческа лектория
"Български корени на световната цивилизация".
Първи цикъл "Балканите - люлка на цивилизацията"

centarnachalo