Явор Гърдев за Наблюдателите монтиран вариант

theatretalks