Кръв & Чест и Б Н Р П България

Демонстрация в София и Монтана в чест на националните ни герои, които умряха в борбата срещу мюсюлманите в България.
БНРП (Българска Национална Радикална партия)

white_power_forever