Карни Мата, Индия : Храмът на плъховете

Има няколко различни легенди за това как потомците на Карни Мата са възприели формата на плъхове, но най-разпространената е тази: Карни Мата поискала от Йома, богът на смъртта, да възкреси удавилият се син на разказвач на приказки. След като първоначално отказал, Йома се съгласил, но с условието, че след смъртта си момчето, както и всички мъжки наследници на Карни Мата, ще се преродят в плъхове.

lex