Какво означава за пазарите конфликтът САЩ-Иран?

Ще се възцари ли спокойствие на борсите скоро?
Гост: Преслав Райков - финансов анализатор

tvevropa_business