Писмо до Исус

Ако вярваш в Бог и Го следваш, изгледай това.

sifch0

Собственикът на клипа не желае коментари.