ПЛЕВЕН. Зимна разходка из любимия град /част 12/.

09.01.2021 г.
Разходка до Скобелевия парк.

gwlahliev