Отдалечават ли се един от друг ЕС и Русия?

TV Evropa