5.3 Цивилизация Варна - Светлозар Попов

29.11.2009 в гр. Варна Национална младежка организация АТАКА Варна организира историческа лектория "Български корени на световната цивилизация".
Първи цикъл "Балканите - люлка на цивилизацията".

centarnachalo