10.02. Бразилия - Италия 2 - 0

10.02. бразилия - италия 2 - 0

pepsanp