Novini Gylybovo 3-ta 4ast 30.11.2013

Второто видео от клипа е представяне на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "Административен капацитет" в Община Гълъбово

gvstoeva