Кичка Бодурова - Хиляди Ако ... / Thousand Ifs

Българския вариант на песента е "Сурова нежност". гръцко заглавие: Χιλιάδες "Αν"

kichkabodurova