"Доблест и наказание" - Народният съд и ДС срещу спасителите на българските евреи

TV Evropa