Рекламен На М Тел две Тополи

Клипът е сниман по пътя към дивечово стопонство "Витошко" до язовир "Студена" и село Кладница. Сега до този път се намира вилното селище Делта Хил. А клипчето е с много приятен хумур и замисъл.

stankoj