България трябва да използва 16% енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 година

Народните представители приеха на първо четене законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници. С приетите текстове се предвижда тригодишна отсрочка за задължителното смесване на бензина с биоетанол.

TV Evropa