Games of Sin | 03x02 | ' Призрак от миналото. '

Съжалявам,че текстът се сменя бързо. Дано епизодът ви е бил интересен. Моля,кажете ми какво мислите.

xcaseyx