VBox7 logo

Застраховат задължително всички държавни и общински сгради в случай на земетресение или наводнение

15 18.10.2012 Инфо

Парламента прие на първо четене измененията в закона за държавната собственост, в който се предвижда задължителното застраховане срещу земетресения, наводнения и други природни бедствия на всички публични сгради, собственост на държавата.