Дървоядите са дърворазрушаващи насекоми, които имат различни стадии на развитие, най -често си ги представяме, като малки червейчета, които гризат дървесината и правят непоправими щети на дървени конструкции, мебели, паркети и др. Как започва всичко със заразяването с дървояди: възрастният дървояд е насекомо бръмбар със сравнително малки размери 2.7-4.5 мм. Той не се храни и има една единствена цел, а именно да снесе яйцата си в цепнатините на дървото, като от снесените яйца се излюпват въпросните малки дърворазрушаващи ларви, които атакуват всички дървени повърхности. Дървояда е особено активен през пролетно -летният сезон, тогава той снася яйцата си. Това е и най-подходящият сезон за борбата с него, като по -добрата идея е да унищожите възрастният дървояд преди да е снесъл яйцата си и заразил дървесината.

otrovi