Охраната изхвърля Шер по време на интервю

Шер не иска да си тръгне след края на интервюто и водещият вика охраната за да я изхвърлят. Това и става.

secondshoe