Урок 1 - Как да инсталираме Vmware Workstation 9.0.1

Ръководството е изцяло на български език. Ако не успявате да прочетете надписите просто дайте пауза.
Ако на някой иска дa си свал мелодията:
http://beemp3.com/index.php?q=short+ringtone

ppr