Съществува свят на живите и на мъртвите, а мостът между тях е любов! ( Tорнтън Уайлдър) ...

pepa47