Спомени От Едно Лято /част 13/ Дългото завръщане.

24.06.2015 г.
Дългото завръщане от морето.

gwlahliev